בית נאות תל רם > הנהלה
  • מרחב זוארץ

    מנכ"ל משותף ובעלים

  • רם הלוי

    מנכ"ל משותף ובעלים

  • עו"ד טלי אלגאלי

  • יונתן פרנקפורטר

    מנהל פיתוח עסקי